Att ta medalj i öltävlingar

Inledning
Hittills under 2024 har vi kammat hem 5 medaljer för fem av våra öl i internationella tävlingar att jämföra med 7 medaljer för 6 av våra öl 2023, 3 medaljer för 3 av våra öl 2022, och 1 medalj 2021. Inte trodde vår grundare hösten 2019, då bryggeritet grundades, att vi skulle röna denna typ och denna omfattning av framgångar i kamp med öl från bryggerier varav flera är både mycket större och mycket äldre. För den som vill veta lite mer kommer här lite bakgrund om tävlingarna specifikt, men även öltävlingar mer generellt. 

Gemensamt för de internationella tävlingarna vi deltagit i är att enbart organisatörerna vet om vilka som deltar. Vare sig bryggerier eller domare vet om vilka bryggerier eller öl som tävlar. Det är inte heller offentligt hur många öl som tävlar i varje stil (kategori) förutom world beer cup som kungör det i samband med att vinnarna kungörs. I vissa tävlingar är det dock möjligt att med utgångspunkt i de omdömen man som bryggeri får för sina öl, kan räkna ut på ett ungefär hur många som deltog (finns ibland procentuell uppdelning av antal öl som fått visst betyg inom kategorin). 

Tävlingarna har egna tävlingsinstruktioner där det framgår vilka ölstilar man kan tävla i, och hur en öl i en viss stil ska vara. T.ex. i form av styrka, utseende, arom och smak, vad som ska finnas där, vad som inte ska finnas där, vad som får finnas där och vad som inte får finnas där.

Bryggerier anmäler vilka öl de vill tävla med och i vilka stilar. Kostnaden är normalt mellan 500-2500 kronor per öl man vill tävla med.

Domarna bedömer ölen blint – det enda de vet är vilken stil ölet tävlar i. Varje öl bedöms och erhåller ett betyg – vanligen på en skala mellan 1-50 (ibland 1-47 eller 1-100). Bedömningen är alltså på hur nära det bedömda ölet ligger beskrivningen av ölstilen i tävlingens instruktion.

Varje domare deltar i bedömningen av ett urval av ölstilar. Dvs. alla domare dömmer inte alla ölstilar och alla öl. I vissa tävlingar är det enbart professionella domare, i andra blandas sådana med lekmän/tilltänkta kunder, t.ex. importörer och restaurangägare eller frivilliga ölintresserade. Ofta är det stor geografisk spridning på domarna, det vill säga de kommer från olika länder – även om domare från värdlandet vanligen dominerar.

I de mest prestigefulla tävlingarna delas enbart ett guld, silver och brons ut – dvs. till de tre bästa ölen i varje stil. I mindre prestigefulla tävlingar delas bra många fler medaljer ut. I vissa fall får mer eller mindre alla tävlande medalj – så det gäller att som konsument vara vaksam på från vilken tävling en medalj kommer för att lättarde kunna bedöma dess värde (gäller oavsett om det är medaljer för öl, vin och sprit).

Nedan listar vi, och berättar mer om, de internationella öltävlingar vi har deltagit i. Vi berättar även om de svenska tävlingar vi deltagit i.

European beer star
European beer star är Europas mest prestigefulla tävling och på sidan om den amerikanska World beer cup är det en av världens mest prestigefulla tävlingar.

Tävlingen drivs av privatbryggeriernas organisation i Tyskland. 2023 genomfördes tävlingen för 20e gången och 2356 öl tävlade i 74 ölstilar. Ölen kom från 550 bryggerier representerandes 47 länder. Cirka 1/3 av bryggerierna kom från värdlandet Tyskland. Andel tävlingsbidrag från olika länder 2023 såg ut så här: Tyskland 35,48%, Italien 12,31%, USA 8,66%, Österrike 7,89%, Kina 5,18%, Schweiz 4,29%, Nederländerna 3,74%, Brasilien, Belgien och Polen 2,5-3% vardera. Ölen bedömdes 2023 av 136 domare från 29 länder.  Max tre medaljer per ölstil delas ut.

Vår Le Monde de La Biére vann 2023 guld i klassen Belgisk Saison. Med utgångspunkt i de omdömen vi erhöll, och procentuell fördelning av betygen inom stilen, deltog cirka 20 öl i denna kategori.

2022 tog vår Abbedissan 12 Brons i klassen Belgian-Style strong dark ale. Då deltog, med grund i omdömena vi fick, och procentuell fördelning av betygen, cirka 67 öl i tävlingskategorin.

För mer info om tävlingen: https://european-beer-star.de/

Brussels beer challenge
Brussels beer challenge är Belgiens största öltävling tillika en av Europas mest prestigefulla öltävlingar.

2023 ägde tävlingen rum för 12e gången. 1811 öl från 37 länder tävlade i 90 ölstilar. 22% av de tävlande ölen kom från värdlandet Belgien, 12,4% från Italien, 8,7% från Frankrike, 7,9% från USA, 7,3% från Kina, 7,1% från Brasilien och 5,7% från Tyskland. Ölen bedömdes av 90 domare. Normalt delas tre medaljer per ölstil ut. Men ibland någon mer om det finns öl med samma resultat och ibland färre om det finns för få bra tävlandes öl i stilen

Vår Nun Gluten Blonde vann 2023 guld i kategorin glutenfri öl och med utgångspunkt i tävlingens pressmeddelande framgick att det var 30 öl som deltog i denna tävlingskategori.

Vår Nunnans skördeöl tog 2023 brons i kategorin Double Saison bakom bland annat silvermedaljören Bon Voeux från Brasserie Dupont. Här vet vi inte hur många som deltog. Vår skördeöl tog även brons i samma kategori 2021, då bakom två öl från Brasserie Dupont.

För mer info om tävlingen: https://www.brusselsbeerchallenge.com/en/

Concours International de Lyon
Concours International de Lyon är Frankrikes största öltävling.

2024 ägde tävlingen rum för 15e gången. 1860 öl tävlade i 65 ölstilar. I denna tävling delas medaljer ut till max 1/3 av alla tävlande – om ölet når upp till en viss minimistandard. Enbart Guld- och silvermedaljer delas ut. Totalt delades det år 2024 ut 582 medaljer. Inom varje ölstil utser dock domarna den bästa ölen vilket enbart kommuniceras till vinnande bryggeri. I denna tävling består domargrupperna både av professionella och lekmän. Statistiken är för denna tävling inte lika tillgänglig vad gäller varifrån tävlande kommer. Men genom att scrolla genom medaljerna är det tydligt att en majoritet av tävlande bidrag kommer från bryggerier i Frankrike. Då de delar ut medaljer till max 1/3 av alla tävlande (guld eller silver) så kan vi med grund i antalet medaljer per kategori på ett ungefär räkna fram antal tävlande.

Vår Vreta kloster trippel vann både 2022 och 2023 guld i kategorin belgisk trippel. 2023 delades 34 medaljer ut i kategorin (varav 5 guld), vilket innebär att runt 102 öl deltog. Vi fick även veta att vår trippel 2023 var domargruppens favorit. Bland annat slog vi ett par av våra egna favoritöl från kollegor i Belgien – Paix Dieu och Gouden Carolus trippel (båda erhöll silver).

Vår Vreta Kloster Matersbier erhöll 2024 guld i kategorin Blonde ale/Golden ale. Totalt delades 59 medaljer ut i kategorin. Av pressmeddelandet från tävlingen framgick att 187 öl tävlade i denna kategori. 2023 erhöll samma öl silver och då delades 69 medaljer ut i kategorin vilket innebär att runt 207 öl deltog.

Vår Nun Gluten blonde tog hem det enda guldet 2024 i kategorin Abbey trappist blonde. Vår Blonda nunna tog samma år hem silver i samma kategori. Totalt 6 medaljer delades ut varpå cirka 18 öl deltog.

St: Lars 13 tog 2024 silver i kategorin Strong dark ale. Totalt delades 8 medaljer ut varpå cirka 24 öl deltog.

Den vita nunnan vann 2023 silver i kategorin belgisk wit där 37 medaljer delades ut, varpå runt 111 öl deltog. Samma öl vann 2022 guld i samma kategori.

Vår Nunnans skördeöl tog 2024 guld i kategorin klassisk Saison. Totalt delades 12 medaljer ut varpå runt  36 öl tävlade. 2023 erhöll samma öl silver då 13 medaljer delades ut varpå runt 39 öl tävlade.

För mer info om tävlingen: https://www.concourslyon.com/

World beer cup
World beer cup anses vara världens mest prestigefulla öltävling.

Tävlingen äger rum i USA och genomfördes för första gången 1996. Med sina  10 213 anmälda öl 2023 är det världens största öltävling (cirka 4,3 gånger fler tävlande öl än European beer star samma år). 2023 deltog 2376 bryggerier med sina öl i 103 ölstilar och 272 domare från 26 länder dömde i tävlingen. Bidragen kommer framför allt från bryggerier i Nordamerika. 80% av tävlande bryggerier kom från USA (och lägger vi till bryggerier från Kanada – 113 – och Mexico – 31, kom 85,8% av de tävlande bryggerierna från Nordamerika). Totalt var 51 länder representerade.

En skillnad mellan denna tävling och de tidigare nämnda är att man på hemsidan, efter att tävlingen ägt rum, listar alla bryggerier som deltog (dock ej deltagande öl). Dessutom listas antal tävlande i varje kategori vilket är föredömligt.

2023 deltog vi för första gången i denna tävling med sex bidrag. Tyvärr gick ena lådan sönder i frakten på väg till USA varpå vi enbart kunde tävla med 3 av bidragen.

För mer info om tävlingen läs här: https://www.worldbeercup.org/about/facts-figures/

Andra internationella öltävlingar
Det finns en mängd till olika öltävlingar. En del seriösa, en del mindre seriösa. Som bryggeri är det svårt att ta sig genom djungeln för att bedöma vilka som är värda att tävla i. En del tävlingar tar inte bara betalt för att man ska delta, utan de tar även betalt för att trycka deras logga (medaljen) på ens flaskor/burkar. En del tävlingar delar ut medaljer till många av de tävlande för att på så sätt kunna tjäna pengar på royalties för att bryggerierna ska få trycka medaljen på sin produkt. Det är med andra ord business. En liten vägledning för den som tänkt tävla så har EUs konsumentorganisationen en ackreditering av öltävlingar. Den säger inte allt, men är en sorts kvalitetsstämpel på en tävling. Mer om detta går att läsa här: https://www.ebcu.org/beer-competitions/

Svenska öltävlingar
I Sverige finns ingen öltävling av ovan beskrivna art. Däremot finns det tävlingar kopplade till specifika ölmässor.  I dessa får enbart bryggerier som ställer ut på mässan delta med öl som finns med på mässan. Bryggerierna betalar ibland även pengar för att delta i dessa tävlingar. Dock är inte provningen av ölen helt anonym då domarna på förhand vet vilka bryggerier som kommer att ställa ut på mässan och ibland även vilka öl de tar med sig till mässan.

Göteborg öl- och whisky
Tävlingen har funnits sedan 2015 och sker i samband med Nordens (eller åtminstone Sveriges) största dryckesmässa. Vi har deltagit tre år med vår öl i de olika belgiska ölstilarna och erhållit 3 medaljer, två i stilen belgisk ale (2022) och en i stilen veteöl (2023). I denna tävling får enbart öl som kommer att säljas på mässan delta. Bryggerier betalar för att delta. Vilka länder som bidragen kommer ifrån (och andel) framgår inte av den information som finns tillgänglig. Dock framgår att 53% av bidragen 2024 kom från bryggerier lokaliserade i Göteborg. Sannolikt kom de flesta ölen i tävlingen från Sverige, då det framför allt är svenska bryggerier på plats på mässan. Dock skickar även utställande importörer in öl till tävlingen.

Domargruppen består av utbildade öldomare, vilket sannolikt särskiljer denna tävling från många andra där det ofta är en blandning av utbildade öldomare och sådana som är självlärda (t.ex. bryggmästare, bryggare, sommeliers, importörer). Det framgår inte av den information som finns tillgänglig vilka länder domarna kommer ifrån, men sannolikt är alla dessa domare lokaliserade i Sverige. Om så är fallet särskiljer sig denna tävling även i denna aspekt jämfört med de större internationella tävlingarna där det finns större internationell spridning bland domarna.

Man kan tävla i cirka 65 (under)klasser. Antal tävlande öl uppgick 2024 till drygt 300, och året innan närmare 400. Då antalet tävlande öl är så pass få (jämfört med större internationella tävlingar) grupperar domarna ihop olika ölstilar när de bedömer. Det framgår dock inte hur dessa grupperas ihop varpå transparensen i denna aspekt är mindre jämfört med de större internationella tävlingarna (i vilka man tävlar i den östil man anmält ölen i). Bedömningen är anonym så till vida att domarna inte vet vilka öl de prövar. Däremot vet domarna, till skillnad från de större internationella tävlingarna, vilka bryggerier som deltar, eller potentiellt deltar (de som ställer ut på mässan).

Max 3 medaljer per kategori delas ut. 2024 delades medaljer ut i 14 kategorier – totalt 40 medaljer. Dvs. cirka 13% av alla öl som tävlade erhöll medalj (vilket är relativt lika andel som flera av de internationella tävlingarna). Likt andra tävlingar framgår det inte hur många tävlande som ställde upp i respektive klass/stil eller vilka som deltog. 

Man delar även ut medalj till mässans bästa öl – den domarna anser sticker ut på något sätt bland alla de som är vinnare i respektive kategori (notera dock att alla öl på mässan inte deltar i tävlingen, så snarare är det medalj för tävlingens bästa öl).

Stockholm beer and whisky
Denna tävling har vi inte deltagit i någon gång. Vi återkommer med information här när vi prövat på denna tävling.

Övriga svenska tävlingar
Utöver de två ovan nämna svenska tävlingarna ordnar en del festivaler och mässor tävlingar i samband med festivalen eller mässan där utställande bryggerier, ofta gratis, får sina öl blint prövade för att domarna sedan ska utse vinnarna i ett fåtal kategorier.

Avslutning
Summa summarum: var alltid källkritisk när du bedömer värdet av en medalj som används av producenter i sin marknadsföring. Notera även att domarna INTE bedömer hur god en öl är. Utan snarare bedömer de hur nära tävlingens beskrivning av ölstilen som ölet kommer. Hur god ölet är är upp till dig själv att avgöra.