Att ta medalj i öltävlingar

Inledning
2023 kammade vi hem medaljer för flera av våra öl i några av Europas, och världens, mest prestigefulla öltävlingar – hela 7 medaljer för 6 av våra öl att jämföra med år 2022 då vi tog 3 medaljer för 3 av våra öl och 2021 då vi tog 1 medalj för 1 av våra öl. Inte trodde vår grundare hösten 2019, då bryggeritet grundades, att vi skulle röna denna typ och denna omfattning av framgångar i kamp med öl från bryggerier varav flera är både mycket större och mycket äldre. För den som vill veta lite mer kommer här lite bakgrund om tävlingarna specifikt, men även öltävlingar mer generellt. 

Gemensamt för tävlingarna är att enbart organisatörerna vet om vilka som deltar. Vare sig bryggerier eller domare vet om vilka bryggerier eller öl som tävlar. Det är inte heller offentligt hur många öl som tävlar i varje stil (kategori), även om det i en del tävlingar, med utgångspunkt i de omdömen man som bryggeri får för sina öl, kan räkna ut på ett ungefär hur många som deltog (finns ibland procentuell uppdelning av antal öl som fått visst betyg inom kategorin). 

Tävlingarna har egna tävlingsinstruktioner där det framgår vilka ölstilar man kan tävla i, och hur en öl i en viss stil ska vara. T.ex. i form av styrka, utseende, arom och smak, vad som ska finnas där, vad som inte ska finnas där, vad som får finnas där och vad som inte får finnas där.

Bryggerier anmäler vilka öl de vill tävla med och i vilka stilar. Kostnaden är normalt mellan 500-2000 kronor per öl man vill tävla med.

Domarna bedömer ölen blint – det enda de vet är vilken stil ölet tävlar i. Varje öl bedöms och erhåller ett betyg – vanligen på en skala mellan 1-50 (ibland 1-47 eller 1-100). Bedömningen är alltså på hur nära det bedömda ölet ligger beskrivningen av ölstilen i tävlingens instruktion.

Varje domare deltar i bedömningen av ett urval av ölstilar. Dvs. alla domare dömmer inte alla ölstilar och alla öl. I vissa tävlingar är det enbart professionella domare, i andra blandas sådana med lekmän/tilltänkta kunder, t.ex. importörer och restaurangägare eller frivilliga ölintresserade. Ofta är det stor geografisk spridning på domarna, det vill säga de kommer från olika länder – även om domare från värdlandet vanligen dominerar.

I de mest prestigefulla tävlingarna delas enbart ett guld, silver och brons ut – dvs. till de tre bästa ölen i varje stil. I mindre prestigefulla tävlingar delas bra många fler medaljer ut. I vissa fall får mer eller mindre alla tävlande medalj – så det gäller att som konsument vara vaksam på från vilken tävling en medalj kommer för att lättarde kunna bedöma dess värde (gäller oavsett om det är medaljer för öl, vin och sprit).

Nedan listar vi, och berättar mer om, de internationella öltävlingar vi har deltagit i.

European beer star
European beer star är Europas mest prestigefulla tävling och på sidan om den amerikanska World beer cup är det en av världens mest prestigefulla tävlingar.

Tävlingen drivs av privatbryggeriernas organisation i Tyskland. 2023 genomfördes tävlingen för 20e gången och 2356 öl tävlade i 74 ölstilar. Ölen kom från 550 bryggerier representerandes 47 länder. Cirka 1/3 av bryggerierna kom från värdlandet Tyskland. Andel tävlingsbidrag från olika länder 2023 har jag inte hittat än. Men för 2022 såg den ut så här: Tyskland 36,81%, Italien 14,1%, USA 9,92%, Österrike 7,75%, Schweiz, Belgien och Kina cirka 3,6-3,7% vardera. Ölen bedömdes 2023 av 150 domare från cirka 30 länder (2022 från 32 länder och 2023 års statistik inte tillgänglig än från deras hemsida)). Max tre medaljer per ölstil delas ut.

Vår Le Monde de La Biére vann 2023 guld i klassen Belgisk Saison. Med utgångspunkt i de omdömen vi erhöll, och procentuell fördelning av betygen inom stilen, deltog cirka 20 öl i denna kategori.

2022 tog vår Abbedissan 12 Brons i klassen Belgian-Style strong dark ale. Då deltog, med grund i omdömena vi fick, och procentuell fördelning av betygen, cirka 67 öl i tävlingskategorin.

För mer info om tävlingen: https://european-beer-star.de/

Brussels beer challenge
Brussels beer challenge är Belgiens största öltävling tillika en av Europas mest prestigefulla öltävlingar.

2023 ägde tävlingen rum för 12e gången. 1811 öl från 37 länder tävlade i 90 ölstilar. 22% av de tävlande ölen kom från värdlandet Belgien, 12,4% från Italien, 8,7% från Frankrike, 7,9% från USA, 7,3% från Kina, 7,1% från Brasilien och 5,7% från Tyskland. Ölen bedömdes av 90 domare. Normalt delas tre medaljer per ölstil ut. Men ibland någon mer om det finns öl med samma resultat och ibland färre om det finns för få bra tävlandes öl i stilen

Vår Nun Gluten Blonde vann 2023 guld i kategorin glutenfri öl och med utgångspunkt i tävlingens pressmeddelande framgick att det var 30 öl som deltog i denna tävlingskategori.

Vår Nunnans skördeöl tog 2023 brons i kategorin Double Saison bakom bland annat silvermedaljören Bon Voeux från Brasserie Dupont. Här vet vi inte hur många som deltog. Vår skördeöl tog även brons i samma kategori 2021, då bakom två öl från Brasserie Dupont.

För mer info om tävlingen: https://www.brusselsbeerchallenge.com/en/

Concours International de Lyon
Concours International de Lyon är Frankrikes största öltävling.

2023 ägde tävlingen rum för den 14e gången. 2000 öl tävlade i 65 ölstilar. I denna tävling delas medaljer ut till max 1/3 av alla tävlande – om ölet når upp till en viss minimistandard. Enbart Guld- och silvermedaljer delas ut. Totalt delades det år 2023 ut 627 medaljer. Inom varje ölstil utser dock domarna den bästa ölen vilket enbart kommuniceras till vinnande bryggeri. I denna tävling består domargrupperna både av professionella och lekmän. Statistiken är för denna tävling inte lika tillgänglig vad gäller varifrån tävlande kommer. Men genom att scrolla genom medaljerna är det tydligt att en majoritet av tävlande bidrag kommer från bryggerier i Frankrike. Då de delar ut medaljer till max 1/3 av alla tävlande (guld eller silver) så kan vi med grund i antalet medaljer per kategori på ett ungefär räkna fram antal tävlande.

Vår Vreta kloster trippel vann både 2022 och 2023 guld i kategorin belgisk trippel. 2023 delades 34 medaljer ut i kategorin (varav 5 guld), vilket innebär att runt 102 öl deltog. Vi fick även veta att vår trippel 2023 var domargruppens favorit. Bland annat slog vi ett par av våra egna favoritöl från kollegor i Belgien – Paix Dieu och Gouden Carolus trippel (båda erhöll silver).

Vår Vreta Kloster Matersbier erhöll 2023 silver i kategorin Blonde ale/Golden ale. Totalt delades 69 medaljer ut i kategorin vilket innebär att runt 207 öl deltog.

Den vita nunnan vann 2023 silver i kategorin belgisk wit där 37 medaljer delades ut, varpå runt 111 öl deltog. Samma öl vann 2022 guld i samma kategori.

Vår Nunnans skördeöl tog 2023 silver i kategorin Klassisk Saison där 13 medaljer delades ut varpå runt 39 öl tävlade.

För mer info om tävlingen: https://www.concourslyon.com/

World beer cup
World beer cup anses vara världens mest prestigefulla öltävling.

Tävlingen äger rum i USA och genomfördes för första gången 1996. Med sina  10 213 anmälda öl 2023 är det världens största öltävling (cirka 4,3 gånger fler tävlande öl än European beer star samma år). 2023 deltog 2376 bryggerier med sina öl i 103 ölstilar och 272 domare från 26 länder dömde i tävlingen. Bidragen kommer framför allt från bryggerier i Nordamerika. 80% av tävlande bryggerier kom från USA (och lägger vi till bryggerier från Kanada – 113 – och Mexico – 31, kom 85,8% av de tävlande bryggerierna från Nordamerika). Totalt var 51 länder representerade.

En skillnad mellan denna tävling och de tidigare nämnda är att man på hemsidan, efter att tävlingen ägt rum, listar alla bryggerier som deltog (dock ej deltagande öl). Däremot framgår det inte här hur många öl som deltar i varje kategori. På hemsidan listas antal tävlingsbidrag i de sex stilar som har flest tävlande.

2023 deltog vi för första gången i denna tävling med sex bidrag. Tyvärr gick ena lådan sönder i frakten på väg till USA varpå vi enbart kunde tävla med 3 av bidragen.

För mer info om tävlingen läs här: https://www.worldbeercup.org/about/facts-figures/

Andra öltävlingar
Det finns en mängd till olika öltävlingar. En del seriösa, en del mindre seriösa. Som bryggeri är det svårt att ta sig genom djungeln för att bedöma vilka som är värda att tävla i. En del tävlingar tar inte bara betalt för att man ska delta, utan de tar även betalt för att trycka deras logga (medaljen) på ens flaskor/burkar. En del tävlingar delar ut medaljer till många av de tävlande för att på så sätt kunna tjäna pengar på royalties för att bryggerierna ska få trycka medaljen på sin produkt. Det är med andra ord business. En liten vägledning för den som tänkt tävla så har EUs konsumentorganisationen en ackreditering av öltävlingar. Den säger inte allt, men är en sorts kvalitetsstämpel på en tävling. Mer om detta går att läsa här: https://www.ebcu.org/beer-competitions/

Avslutning
Summa summarum: var alltid källkritisk när du bedömer värdet av en medalj som används av producenter i sin marknadsföring. Notera även att domarna INTE bedömer hur god en öl är. Utan snarare bedömer de hur nära tävlingens beskrivning av ölstilen som ölet kommer. Hur god ölet är är upp till dig själv att avgöra.