Om bryggeriet

Bryggeriet är beläget i Ljungsbro utanför Linköping, bara ett par stenkast från ruinerna av Sveriges äldsta kloster- Vreta Kloster – som grundades 1101. I klosterruinen har arkeologer funnit det som tros ha varit nunnornas bryggstuga. Det låter högst sannolikt då öl, som har kokats under tillverkningen, en gång i tiden var säkrare att dricka än vatten. Öl var även en viktig näringskälla – bröd i flytande form.

Med förkärlek för belgiska ölstilar och bryggeriets lokalitet i Vreta kloster socken, var det självklart att bryggeriet skulle ha en nunna med ölsejdel som pryder loggan. Inte minst med tanke på att den täta kopplingen mellan öl och kloster i Belgien ofta illustreras med bilder på munkar eller medeltidsmän. Det är helt enkelt dags för ”mer nunneöl åt folket!”

Konstnären bakom loggan är Michaela Leo.

Bryggeriets historia

25 mars 2018 bryggde Andreas, bryggeriets grundare och bryggare, sin första öl hemma vid spisen i Ljungsbro. Det blev en belgisk trippel som enligt bryggarens utsago fortfarande är den bästa öl han bryggt.

Ganska snart införskaffades det första bryggverket på 30 liter, och bryggningen kunde sommartid flyttas ut på altanen. Garaget byggdes om för att kunna husera hembryggeriet – avlopp drogs in, garaget isolerades, ventilation anpassades med mera. Jästankar om 30 liter med kylmantel och glykolkylare införskaffades – vilket bidrog till ett rejält lyft i kvalitet – jästemperaturen för öl i belgisk stil är central för den smakprofil som skapas.

Men problem uppstod. Vad skulle göras av all öl som producerades? Den fick ju inte säljas – och trots stora fester med vänner fick öl till slut hällas ut. Så sommaren 2019 började Andreas läsa på om vad som krävdes för att kunna starta ett bryggeri. Ett bolag hade han redan. Så ansökan sändes in till skattemyndigheten och kommunen – och svar kom ganska snabbt om att bolaget och Andreas, samt bryggeriet i garaget, godkändes som skatteupplag och som livsmedelsprpoduktionsanläggning.

1 oktober 2019 startades formellt bryggeriet som fick namn efter den socken som bryggeriet är beläget i – Vreta kloster. Med förkärlek för öl i belgisk stil, var steget kort till att koppla ann bryggeriet till den lokala klosterhistorien och ruinerna av Vreta kloster – Sveriges äldsta kloster som skapades redan 1101. En plats där arkeologerna hittat vad de tror var nunnornas bryggstuga. Vad passade då bättre, tänkte Andreas, att ha en nunna med ölsejdel som logga för bryggeriet. En logga som symboliserar både den lokala historien och förkärleken för öl i belgisk stil. En vän och konstnär – Michaela Leo – målade tavlan som ligger till grund för loggan – en Nunnan i Cistersiensk nunneskrud med Vreta klosters mur i bakgrunden.

Till bryggeriet införskaffades samtidigt ett bryggverk om 200 liter (Braumeister) och tre jästankar om 240 liter. En glykolkylare köptes in för att ha full kontroll på jästemperaturen. Planen var att första året brygga 2000-3000 liter öl och sälja till lokala restauranger och pubar. I början av 2020 påbörjades försäljning av ölen. Då januari och februari är dåliga månader i branschen, gick det segt. Men bryggarens favoritpubar i Linköping och Motala köpte in ölen liksom en av Linköpings bättre restauranger. Men sedan tog det stopp. Covid-19 slog till och planerna fick snabbt ändras.

Istället för att släppa den första ölen på Systembolaget under sena 2020 så släppte bryggeriet Den blonda nunnan den 1 april 2020, och Nunnans skördeöl den 4 maj. Försäljningen tog omedelbart fart. Redan efter 40 minuter då blonda nunnan lanserats hörde det största bolaget i Linköping av sig och behövde påfyllning – det var tomt i hyllorna. Under våren växlade bryggeriet upp, en till jästank införskaffades och det bryggdes och buteljerades på maxkapacitet. Allt som bryggdes såldes snabbt av till Systembolaget, och till vissa pubar.

Sommaren 2020 krävdes ett nytt ställningstagande. Skulle bryggeriet nöja sig med två öl på Systembolaget, och låta ölen med jämna mellanrum restnoteras då det inte var möjligt att möta efterfrågan med den kapacitet som fanns i garaget? Eller skulle det hela skalas upp? Då Andreas är en person som mestadels blickar framåt så bidde det en uppskalning. Sökande efter lokal blev kort. Det visade sig att Rapps Glas i Ljungsbro hade en lokal ledig i en nära på nybyggd industrilokal, än närmare ruinerna av klostret (cirka 800 meter för att vara exakt).

Inflyttning i nya lokaler skedde 1 september 2020. Nu utrustning hade redan beställts. Under september till oktober anlände ett nytt bryggverk på 500 liter (Braumeister) och tre jästankar om 1250 liter. En buteljeringslina anlände från Tyskland, och en etiketteringsmaskin från Italien. En buteljeringstank om 1000 liter med omrörare införskaffades, och vid årsskiftet anlände tejpmaskin och rullband.

Produktionen med den nya utrustningen kom igång i oktober, och bryggning skedde parallellt med båda bryggverken – vilket varje bryggdag resulterade i 700 liter öl. Planen var att brygga tre gånger i månaden, och buteljera en gång i månaden. Med ett resultat av cirka 2000 liter öl/månad, och en årlig produktion om cirka 24000 liter. Allt med fokus på att fortsätta kunna driva bryggeriet som en bisyssla på sidan om bryggarens vanliga jobb som professor i vuxenpedagogik.

I december 2020 ökade försäljningen (vilket är normalt i branschen). Men i januari och februari 2021 ökade försäljningen än mer, vilket innebar att en fjärde jästank om 1250 liter införskaffades för att på så sätt kunna öka produktionen till cirka 2800 liter per månad (och därmed planera för cirka 33000 liter producerad öl för 2021). Vid behov skulle nuvarande utrustning kunna leverera cirka 50 000 liter öl på ett år – men det skulle kräva att en bryggare anställs på deltid.

Redan nu finns planer på ytterligare expansion – och såsom då krävs – investeringar. Ett större tvåkärlsbryggverk står högst på önskelistan – med därtill hörande jästankar om 2500 liter. Samt en del annan utrustning. Hur framtiden utvecklas vet vi inte – men spännande är den tycker vi!

Om våra etiketter

Våra etiketter har vi tagit fram i samarbete med lokala konstnärer. Vi tycker att konst och hantverksöl hör ihop. Som redan nämnts har vår logga skapats av Michaela Leo. Tavlan bakom loggan pryder vår öl Den blonda nunnan. Michaela har därutöver skapat två till konstverk åt oss – en tavla med en Cistersiensk novis och en tavla med en Cistersiensk abbedissa. Den förra pryder vår öl den blonda novisen (som än inte finns på Systembolaget) och den andra pryder vår öl Abbedissan 12.

Precis innan bryggeriet kom igång 1 oktober 2019, träffade jag konstnären Louise Hävre på en väns 40-årsfest i Ljungsbro till vilken jag serverade min hembryggda öl. Louise och jag började talas vid över ett glas öl och hon berättade om sitt konstnärskap och jag berättade om mina planer med mitt bryggeri som jag precis skulle komma igång med. Under samtalet föreslog hon att jag kunde använda ett par av hennes konstverk som grund för etiketter till några av mina kommande öl. Hon sände över ett antal bilder och jag valde ut två – Tavlan Compromise som pryder Nunnans skördeöl och tavlan Bortom nuet som pryder vår öl St. Helena. Läs gärna mer om Louise och hennes konst på www.louisehavre.se